Thursday, November 12, 2009

Flu

Outside the ground is white with snow and the flu has entered the house. DH and DS2 are down with the flu. Tami flu was purchased yesterday and the pharmacist recommended me taking the medication to prevent getting sick. Ok. I hope medicine and TLC makes us all a lot happier next week.

Hugs from Nancy

5 comments:

LeKaQuilt said...

Da må jeg få ønske dem riktig god bedring og håper at det ikke er noen svin som er på ferde...... Håper medisin har positiv virkning på deg slik at du slipper å bli syk :o)

Anne-Grethe said...

Riktig GOD BEDRING fra Tromsø. Her har naboene vært i karantene hjemme, men er nå friske. "Vi står han av..."

SunTiger said...

It's official. You've been awarded the honor of "BEST BLOG" designation. See http://PsychicSunTiger.blogspot.com for details. :-D

2ne said...

God bedring med dere alle sammen :-)

Shirley said...

get well soon! Just love the little cat, so much fun.